نقدی بر ترجمه آقای بهاءالدین خرمشاهی از قرآن کریم (قسمت دوم) (از سوره قصص تا سوره ناس)
50 بازدید
محل نشر: وقف میراث جاویدان » تابستان 1376 - شماره 18 »(3 صفحه - از 28 تا 30)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی