با جاری وحی: نقدی بر ترجمه آقای بهاءالدین خرمشاهی از قرآن کریم (از آغاز تا سوره قصص)
49 بازدید
محل نشر: وقف میراث جاویدان » بهار 1376 - شماره 17 » (15 صفحه - از 7 تا 21)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی