کتاب مقدس؛ ترجمه گروسی یا همدانی؟
39 بازدید
محل نشر: » آینه پژوهش » مرداد و شهریور 1381 - شماره 75 »(5 صفحه - از 81 تا 85)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی